“സൂര്യഗ്രഹണം” കണ്ണുകൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അപകടത്തെ കുറച്ചുകാണരുതെന്നും നോർത്ത് ടെക്സാസിലെ ഡോക്ടർമാർ

പി പി ചെറിയാൻ

നോർത്ത് ടെക്സാസ് – തിങ്കളാഴ്ച, പകലിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വടക്കൻ ടെക്സാസിൽ സൂര്യൻ അപ്രത്യക്ഷമാകും.
സൂര്യഗ്രഹണം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, സുരക്ഷിതരായിരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ സംരക്ഷിക്കാനും നോർത്ത് ടെക്സാസിലെ ഡോക്ടർമാർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

“സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളുടെ പിൻഭാഗത്തെ ശാശ്വതമായ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കും,” പാർക്ക്‌ലാൻഡ് ഹെൽത്തിൻ്റെ ലീഡ് ഒപ്‌റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ഡോ. അഗസ്റ്റിൻ ഗോൺസാലസ് വിശദീകരിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായ കേടുപാടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇത് ഗ്ലാസുകളോ മരുന്നുകളോ വിറ്റാമിനുകളോ ശസ്ത്രക്രിയയോ ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ സൂര്യനെ നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം കണ്ണട ധരിക്കണമെന്നും ഡോക്ടർ ചൂണ്ടികാട്ടി

“തീർച്ചയായും. പൂർണ്ണ ഗ്രഹണം വരുമ്പോൾ പോലും, നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്നിടത്ത്, അവർ സൂര്യൻ്റെ കൊറോണ എന്ന് വിളിക്കുന്ന, കണ്ണുകൾക്ക് സ്ഥിരമായ കേടുപാടുകൾ വരുത്താൻ അത് മതിയാകും.” സുരക്ഷാ സന്ദേശം കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും പങ്കിടേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് ഡോ. ഗോൺസാലസ് പറയുന്നു.

“ഇത് ഭയഭക്തിയെക്കുറിച്ചല്ല,” “തിങ്കളാഴ്‌ച നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മനോഹരമായ ഇവൻ്റ് സുരക്ഷിതമായി ആസ്വദിക്കാൻ ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഡോ. ഗോൺസാലസ് വിശദീകരിക്കുന്നത്
300 വർഷത്തേക്ക് ഇനി മറ്റൊരു പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുകയില്ല