നിയമമാക്കാനുള്ള കരട് ബില്‍ അവതരിപ്പിച്ച്‌ ലോക കേരള സഭ

തിരുവനന്തപുരം: ലോക കേരളസഭ നിയമമാക്കാനുള്ള കരട് ബില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. സഭയുടെ നിയന്ത്രണം സ്പീക്കര്‍ ചെയര്‍മാനായ ഏഴ് അംഗ പ്രസീഡിയത്തിനാണെന്നും ലോകകേരളസഭയിലെ അംഗങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ താത്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ അംഗത്വം റദ്ദാക്കുമെന്നും കരടില്‍ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല സഭ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡര്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമാണ്.

സിവില്‍ കോടതികള്‍ക്ക് ലോക കേരളസഭയുടെ തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഇടപെടാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും രണ്ട് വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ സഭ നിര്‍ബന്ധമായും സമ്മേളിക്കണമെന്നും കരടില്‍ പറയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തൂ